Wszelkie projekty, które realizujemy są finansowane w oparciu granty pozyskiwane w otwartych konkursach ofert, lub od sponsorów prywatnych. Chętnie podejmiemy się realizacji :
• warsztatów teledyskowych
• warsztatów filmowych • warsztatów scenariuszowych
• przeglądów, pokazów i festiwali filmowych

powered by: