Wspólnie z Kinem KC w 2014 i w 2015 roku realizowaliśmy projekt “Bez Cenzury - Kino na Dziedzińcu Dawnego KC. W trakcie dwóch edycji projektu zaprezentowanych zostało 16 wybitnych polskich filmów z lat 60, 70 i 80., tzw. “półkowników”, czyli filmów niedopuszczonych do prezentacji w kinach czy telewizji przez peerelowskich cenzorów. Projekcje krytycznych wobec ówczesnej rzeczywistości fabuł poprzedzały pokazy propagandowych kronik filmowych. W Polsce okresu realnego socjalizmu decyzje o niedopuszczeniu filmu do rozpowszechniania podejmowano zupełnie arbitralnie. Nierzadko zdarzało się tak, że o skierowaniu wybranego obrazu na półkę, decydowały osobiste poglądy na sztukę danego „działacza kultury". Mimo skrępowania wolności twórczej nakazami i zakazami cenzury, to właśnie w czasach PRL-u powstały jedne z najciekawszych dzieł filmowej metafory. Grafiki Plakatów ( Bez cenzury 2014 i 2015) Projekt realizowany był dzięki wsparciu Biura Kultury m.st. Warszawy oraz Instytutu Pamięci Narodowej. koordynatorem projektu jest Karolina Bieńko k.bienko@jakobyart.pl

powered by: